Coprolàlia

Uriel da Costa, jueu d’origen portuguès instal·lat a Amsterdam i excomulgat posteriorment. Una de les primeres espurnes que, poc després, acabarien inflamant amb Spinoza.

Uriel da Costa, jueu d’origen portuguès instal·lat a Amsterdam i excomulgat posteriorment. Una de les primeres espurnes que, poc després, acabarien inflamant amb Spinoza.